Κατηγορία

STRETCHING(30´)

Πρόγραμμα

  Ώρα έναρξης ΏΡΑ ΛΗΞΗΣ Προπονητής Address
Τρίτη 9:30 pm 10:00 pm ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΙΑΣ
Παρασκευή 11:30 am 12:00 pm ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΙΑΣ
Τρίτη
9:30 pm - 10:00 pm - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΙΑΣ - at
Παρασκευή
11:30 am - 12:00 pm - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΙΑΣ - at

Πληροφορίες

 Number of Week52
 Open: 24 Σεπτεμβρίου, 2019
 Επόμενη : 14 Ιουλίου, 2020
 Ημέρες
Τρ Πα

Προπονητής